συνίημι

συνίημι
ΜΑ, και αττ. τ. ξυνίημι Α [ἵημι]
1. εννοώ, αντιλαμβάνομαι (α. «ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι», Όρθρ. Μεγ. Παρασκ.
β. «πρὸς τὸ συνιέναι ἡμᾱς τὸν Ἰησούν», Ειρην.
γ. «οὔπω ξυνῆκα», Αισχύλ.
δ. «εὖ λέγοντος οἷ νῡν δὴ ἐμνήσθημεν τοῡ Δελφικοῡ γράμματος οὐ ξυνίεμεν», Πλάτ.)
2. συλλαμβάνω αμυδρά με τον νου («συνιέντα μὴ δ' ἀκριβοῡντα», Ωριγ.)
αρχ.
1. στέλνω μαζί («τίς τ' ἄρ' σφῶε.. ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι», Ομ. Ιλ.)
2. ακούω («ξυνέηκε θεᾱς ὄπα φωνησάσης», Ομ. Ιλ.)
3. καταλαβαίνω ή παρατηρῶ κάτι («πολλά με καὶ συνιέντα παρέρχεται», Θέογν.)
4. (το μεσ.) συνίεμαι- συνομολογώ συμφωνία, έρχομαι σε συμφωνία με κάποιον.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • συνίημι — bring pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ξυνίετε — συνίημι bring imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) συνίημι bring pres imperat act 2nd pl συνίημι bring pres ind act 2nd pl ξυνί̱ετε , συνίημι bring imperf ind act 2nd pl συνίημι bring pres imperat act 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ξυνίης — συνίημι bring imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) συνίημι bring pres ind act 2nd sg ξυνί̱ης , συνίημι bring imperf ind act 2nd sg ξυνί̱ης , συνίημι bring imperf ind act 2nd sg (doric aeolic) συνίημι bring imperf ind act 2nd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνίετε — συνίημι bring imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) συνίημι bring pres imperat act 2nd pl συνίημι bring pres ind act 2nd pl συνί̱ετε , συνίημι bring imperf ind act 2nd pl συνίημι bring pres imperat act 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνίης — συνίημι bring imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) συνίημι bring pres ind act 2nd sg συνί̱ης , συνίημι bring imperf ind act 2nd sg συνί̱ης , συνίημι bring imperf ind act 2nd sg (doric aeolic) συνίημι bring imperf ind act 2nd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ξυνίει — συνίημι bring pres imperat act 2nd sg συνίημι bring pres imperat act 2nd sg ξυνί̱ει , συνίημι bring imperf ind act 3rd sg (attic epic) συνίημι bring imperf ind act 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνίει — συνίημι bring pres imperat act 2nd sg συνίημι bring pres imperat act 2nd sg συνί̱ει , συνίημι bring imperf ind act 3rd sg (attic epic) συνίημι bring imperf ind act 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνίη — συνίημι bring imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) συνί̱η , συνίημι bring imperf ind act 3rd sg συνί̱η , συνίημι bring imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) συνίημι bring imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ξυνιέντων — συνίημι bring pres imperat act 3rd pl συνίημι bring pres part act masc/neut gen pl συνίημι bring pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ξυνίεμεν — συνίημι bring imperf ind act 1st pl (homeric ionic) συνίημι bring pres ind act 1st pl ξυνί̱εμεν , συνίημι bring imperf ind act 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”